වී වගාවේ පැල මැක්කාගේ හානිය සදහා නිර්දේශිත බීජ ප්‍රතිකාර ක්‍රමයන් භාවිතා කිරීම මගින් එම තත්වය පාලනය කල හැකි බව බතලගොඩ වී පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂිකා ආචාර්ය අමිතා බෙන්තොට මහත්මිය පැවසීය.

නිවරැදි ජල සංරක්ෂණ ක්‍රමවේදයන් හා නිවරැදි පොරහාර භාවිතය මගින් වී වගාවේ අස්වැන්නට සිදු වන හානිය අවම කිරීම හා අස්වැන්න වර්ධනය කිරිම සිදු කර ගත හැකිවේ.

එසේම මෙවර මහ කන්නයේදී භූමි ප්‍රමාණය උපරිම ලෙස භාවිතා කරමින් හා වගා කටයුතු සිදු නොකර එහෙත් වගා කටයුතු සිදු කල හැකි අත්හැර ඇති බිම් වල වගා කිරීමට ගොවීන් පෙළඹීම ජාතික අවශ්‍යතාවයක්ව පවතින බව එ් මහත්මිය වැඩිදුරටත් සදහන් කළාය.

මේ පිළිබදව වැඩිදුර තොරතුරු 037 22 58 561 අංකයෙන් බතලගොඩ වී පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය ඇමතිමෙන් ලබා ගත හැකිය.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here