කෘෂිකාර්මික ක්ෂේත්‍රයේ   ස්වයං රැකියාවන්  සඳහා  මෙන්ම නව තාක්ෂණික දැනුම හා පුහුණුව සොයන අයටත්, පාසල් අධ්‍යාපනය  අවසන් කරන ලද ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්හට  විශේෂයෙන් සකස්කරන ලද පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.

හෝමාගම දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම පුහුණු මධ්‍යස්ථානය මගින් ජනවාරි ,පෙබරවාරි හා මාර්තු යන මාසයන්හි පවත්වනු ලබන වැඩසටහන් දින දෙකක් තුල පැවැත්වීමට නියමිතයි.

මී මැසි පාලනය හා මී පැණි නිෂ්පාදනය පුහුණු වැඩසටහන්  ජනවාරි 23 සහ 24 යන දෙදින තුල පැවැත්වීමට නියමිතයි.

වානිජ ඇන්තූරියම් වගාව , නිර්මාණශීලී ගෙවතු වගාව , බිම් මල් වගා තාක්ෂණය යන පුහුණු වැඩසටහන් පෙබරවාරි මස පැවැත්වීමට නියමිතයි .

කොම්පෝස්ට් පොහොර නිෂ්පාදනය හා කාබනික එළවළු වගාව, වානිජ පලතුරු පැළ නිෂ්පාදනය,  ආරක්ෂිත ගෘහ තුල බෝග වගාව ,කිරි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන, උඩ වැඩියා මල් පැල නිෂ්පාදනය , ගුණාත්මක  විසිතුරු මල් හා පැළ නිෂ්පාදනය ,යන පුහුණු වැඩ සටහන්  මාර්තු   මස  පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත.

මෙම සියලු පාඨමාලාවන් ඔබ වෙත ලබා දීමට කටයුතු කරනු ලබන්නේ නොමිලේ බව දිස්ත්‍රික්  කෘෂිකර්ම පුහුණු මධ්‍යස්ථානය  දන්වා සිටී.

මෙම පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා උනන්දුවක් දක්වන ඔබ සියලු දෙනා හට මේ සඳහා සහභාගි වීමට හැකියාව ඇත.

වැඩසටහන් පිලිබඳ තොරතුරු දැනගැනීම සඳහා 0112855745 යන දුරකතන අංකයට අමතන්න .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here