කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශයේ වගා සංවර්ධන කලාප පිහිටුවීමේ වැඩසටහනේ එක් පියවරක් ලෙස ඉදිකෙරුණු වැල් දොඩම් වගා සංවර්ධන කලාපය මොණරාගල පැල්වත්ත ප්‍රදේශයේ දී පසුගිය දා ආරම්භ විය.

ඒ කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙනි.

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශයේ කෘසිකර්ම අංශ නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය යටතේ මෙම වැල් දොඩම් වගා සංවර්ධන කලාපය ස්ථාපිත කෙරිනි.

මෙම කලාපය තුළ අක්කර 35 ක ගොවීන් 75 දෙනෙකු විසින් වැල් දොඩම් වගාව සිදු කරයි.

හොරණ ගෝල්ඩ් නැමැති වැල් දොඩම් විශේෂය හමහි වගා කෙරෙන අතර, ඒ සදහා ගොවීන්ට අවශ්‍ය උපකරණ කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා විසින් ගොවීන්ට  ලබා දෙනු ලැබිණි.

මෙම වගාව තුළින් එක් ගොවියෙකුට වාර්ෂිකව රුපියල් ලක්ෂ 07 ක ආදායමක් ලබා ගත හැකි බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය පෙන්වා දෙයි.

මෙම කලාපය තුළ වගා කෙරෙන දොඩම්වල අස්වැන්න පෞද්ගලික අංශය විසින් මිල දී ගැනීමට නියමිතව ඇති බව ද කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය වැඩිදුරටත් සදහන් කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here