යහපත් කෘෂිකාර්මික පිළිවෙත් අනුව කෙසෙල් වගා කරන හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ගොවීන් හට ගැප් (GAP) සහතික පත් ලබා දීමේ වැඩසටහනක් පසුගිය දා පැවැත්විණි.

ඒ අනුව ගොවීන් 14 දෙනෙකු සදහා ගැප් (GAP)  සහතික පත් ලබා දුන් බව ව්‍යප්ති හා පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ කෘෂි ව්‍යාපාර අංශයේ සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ සමන් තුසිත කුමාර මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

මෙම අවස්ථාව සදහා ව්‍යප්ති හා පුහුණු අංශයේ අතිරේක අධ්‍යක්ෂවරුන් වන  ජයන්තා ඉලංගකෝන් මහත්මිය, ජගත් සුදුසිංහ මහතා ඇතුළු හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් කෘෂි නිලධාරීන් රැසක් එක්ව සිටියහ.

සුපිරි වෙළදසැල් හරහා යහපත් කෘෂි කාර්මීක පිළිවෙත් අනුව වගා කරන ලද පළතුරු හා එලවලු නිෂ්පාදනයන් පාරිභෝගිකයන් වෙත ලබා දීම මූලික අරමුණ කර ගනිමින් මෙම සහතිකපත් බෙදා දීම සිදු විය.

ගොවීන් සදහා ගැප් (GAP)  වැඩසටහන පිළිබද පුහුණු වැඩමුලු ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිත අතර, එලවලු වර්ග සදහාද ගැප් සහතික පත් නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කරන බව ව්‍යාප්ති හා පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ කෘෂි ව්‍යාපාර අංශයේ සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ සමන්ත තුසිත කුමාර මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here