මීමැසි ජනපද සඳහා ප්‍රබල හානියක් සිදුකරනු ලබන සැක් බෘෘඩ් නම් වෛයිරසය මේ වන විට දිවයිනේ ප්‍රදේශ කීපයකින් වාර්තා වී ඇත.

අනුරාධපුරය,කුරුණැගල,ගම්පහ,නුවර,කළුතර,මාතර යන දිස්ත්‍රික්ක වලින් මෙම රෝගය වාර්තා වී ඇති බව බිදුණුවැව මී මැසි පාලන ඒකකයේ ස්ථානභාර සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ විමුක්ති ගුරුගමගේ මහතා සඳහන් කරයි.

වෛරසය වැළඳීම හේතුවෙන් මී මැසි පිළවුන් මියයාම සිදුවන අතර, ජනපද දුර්වල වීම තුළින් ජනපද හැරයාම සිදුවේ.

රෝගය හඳුනා ගැනීමේ ලක්ෂණ ලෙස,

සුදුපැහැ හෝ කළු පැහැ තිත් ආකාරයෙන් දැකගත හැකි පිළවුන් වදයේ උඩුපැත්තට හැරී උල් හිසක් සහිතව වර්ධනය නතර වී සිටිනු දැකිය හැකි වීම,

කීටයා ඇද බැලීමේ දී කුණු වූ කීටයන් මල්ලක් ආකාරයට ඇදී ඒම,

පරිණත මැස්සන්  විසින් කීටයන් පතුලේ ලෑල්ලට ඇද දැමීම සිදුකිරීම වැනි ලක්ෂණයන් දැක්විය හැක

මීමැසි ජනපද වල ඇති වන පරිසර වෙනස් විම් ,ආතතිය වැනි හේතූන් මත මෙම රෝගය ඇතිවීමට වැඩි ඉඩකඩක්  පවතී.

‍රෝගය ඇතිවීම සහ පැතිරීම පාලනය,

අධික වියලි කාලවලදී හා අධික වැසි කාලවලදි අතිරේක ආහාර ලබාදී ජනපද ශක්තිමත් කිරීම

ජනපදයේ සිටින  පිළවුන් ගෙන්  5% ත් 20% ත් අතර ප්‍රමාණයකට රෝගය  වැළඳී ඇතිවිට ජනපද ශක්තිමත් කිරීමට රැජින මාරු කිරීම හෝ නව රැජිනක් බෝ කිරීම

රෝගය පැතිරීම වැලැක්වීමට රෝගී ප්‍රදේශ වලින් ජනපද වෙනත් ස්ථාන වලට ගෙනයාම නතර කිරීම ආදිය වැදගත් බව බිදුණුවැව මී මැසි පාලන ඒකකයේ ස්ථානභාර සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ විමුක්ති ගුරුගමගේ මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here