වියළි කලාපීය බඩඉරිගු ඉඩම් වල පාංශු සංරක්ෂණ වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ස්වභාවික සම්පත් කලමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පියවර ගෙන තිබේ.

එහි පුහුණු අංශයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ නාමල් හෙට්ටිආරච්චි මහතා පැවසුවේ 2016 – 2018 ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන වැඩසටහන යටතේ මෙය ක්‍රියාත්මක කරන බවය.

මේ යටතේ කලාපීය මට්ටමින් ගොවි පුහුණු වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරිම මේ වන විට ආරම්භ කර තිබේ.

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ඇලයාපත්තුව, කල්ලන්ඩිය, කෝන් වැව, රත්මල්ගහ වැව, පලුගස් වැව, හා කැකිරාව යන කෘෂිකර්ම උපදේශක කොට්ඨාශ වල මෙම පුහුණූ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක බව නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂකවරයා පැවසීය.

එමෙන්ම පො‍ළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ හිගුරක්ගොඩ හා මැදිරිගිරිය යන කෘෂිකර්ම උපදේශක කොට්ඨාශ වලද මෙම  පුහුණූ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ තිරසාර ලෙස ඉඩම් කලමනාකරණය කිරීමේ වැඩසටහන මූලික කර ගනිමින් මෙම වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මකය.

විශේෂයෙන් බඩඉරිගු වගා ඉඩම් වල පස සොදා යාමට ලක් වන බැවින් මෙම ඉඩම් වල පස නිසරු වීම සිදු වේ.

එබැවින් මේ පිළිබදව  ගොවීන් දැනුවත් කර පස සෝදා යාමෙන් මෙම ඉඩම් ආරක්ෂා කිරීම මෙම වැඩපිළිවෙලේ අරමුණ බවද ස්වභාවික සම්පත් කලමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ නාමල් හෙට්ටිආරච්චි මහතා වැඩිදුරටත් සදහන් කළේය.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here