යන්ත්‍රානුසාරයෙන් ගොයම් පැළ සිටුවීමේ ක්ෂේත්‍ර දින වැඩසටහනක් මාතලේ ඇල්කඩුව කෘෂිකර්ම උපදේශක කොට්ඨශයේ උඩතැන්න විහාරවෙල වෙල් යායේදී අද දිනයේදී පැවැත්වේ.

මාතලේ සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ කලාපයේ ඇල්කඩුව කෘෂිකර්ම උපදේශක කොට්ඨශයේ ක්‍රියාත්මක වන වී වගාවේ අස්වනු වැඩි කිරීමේ යාය දෙක වැඩසටහන යටතේ මෙය ක්‍රියාත්මකය.

මධ්‍යම පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ මාතලේ නියෝජ්‍ය කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය විසින් මෙය මෙහෙයවනු ලබයි.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here