කොම්පෝස්ට් පොහොර සහතිකකරණ වැඩසටහනක් මාකදුර කාබනික වගා සදහා විශිෂ්ඨතා කේන්ද්‍රය මගින් ආරම්භ කොට තිබේ.

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශයේ මගපෙන්වීම මත කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ‍මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාවට නංවනු ලබයි.

දිවයින පුරා විසිරී සිටින කොම්පෝස්ට් පොහොර නිෂ්පාදකයින් හට මෙම වැඩසටහන සදහා සම්බන්ධ විය හැකිය.

ඒ සදහා කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි වීම අත්‍යවශ්‍ය බව මාකදුර කාබනික වගා සදහා විශිෂ්ඨතා කේන්ද්‍රයේ සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ඒ.එස්.වයි. ප්‍රදීප් රණසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

ලියාපදිංචි වූ ‍නිෂ්පාදකයින් සදහා කොම්පෝස්ට් පොහොර නිෂ්පාදනය පිළිබදව දැනුවත් කිරීමද මාකදුර කාබනික වගා සදහා විශිෂ්ඨතා කේන්ද්‍රයේ සම්පත් දායකත්වයෙන් සිදුකෙරේ.

ගුණාත්මයෙන් ඉහළ කොම්පෝස්ට් පොහොර වෙලෙදපොලට හදුන්වාදීම මගින් නිරෝගී අස්වැන්නක් ලබාදීම සදහා ගොවීන් හා කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදකයින් දිරි ගැන්වීම මෙහි අපේක්ෂිත අරමුණු වේ.

මෙහි ලියාපදිංචි වීම සදහා කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ් අඩවියෙන් හෝ ප්‍රදේශයේ කෘෂිකර්ම උපදේශකතුමන් හරහා අයදුම්පත් ලබා ගත හැකි බව සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ඒ.එස්.වයි. ප්‍රදීප් රණසිංහ මහතා වැඩිදුරටත් සදහන් කළේය.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here