පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ කෘෂිකර්ම පීඨයේ සිසුන් 75 දෙනෙකු සදහා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් කෘෂිකර්ම දෙ‍පාර්තමේන්තුවේ පැලෑටි සංරක්ෂණ සේවයේ මූලිකත්වයෙන් පැවැත්විණි.

මෙහිදී  සැල්වීනියා හා ජපන් ජබර යන ආක්‍රමණශීලී ශාක ජෛව විද්‍යාත්මකව පාලනය කිරීම පිළිබදව සිසුන් දැනුවත් කිරීම සිදු කළ බව පැලෑටි සංරක්ෂණ සේවයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ එස්.එස්.වැලිගමගේ මහතා සදහන් කළේය.

මෙම දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළුවේදී න්‍යායාත්මක දැනුම ලබාදීම මෙන්ම  ප්‍රායෝගික ලෙස දැනුම ලබාදීම ද සිදු කළ බව නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂවරයා සදහන් කලේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here