මෙරට ගොවීන් සහ වෙළදුන් හට පසු අස්වනු තාක්ෂණය පිළිබදව පුළුල් දැනුමක් ලබා දීම සදහා පියවර ගත යුතුව ඇති බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය පී.හැරිසන් මහතා සදහන් කරයි.

අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙන්නේ මෙරටදෛනික  පසු අස්වනු හානිය සියයට 40 පමණ වන බව අනාවරණ වී ඇති බවය.

ගොවියාගේ සිට පාරිභෝගිකයා දක්වා එළවළු සහ පලතුරු ළඟාවන විට ඉන් 40%ක් පමණ විනාශ වන බව අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශයේ පැවති රැස්වීමකදීය.

ඒ අනුව පසු අස්වනු තාක්ෂණය පිළිබදව ගොවියා දැනුවත් කිරීම සදහා පළමුව කෘෂි පර්යේෂණ නිලධාරීන් හට අවශ්‍ය දැනුම ලබා දිය යුතු බව අමාත්‍ය පී.හැරිසන් මහතා කියා සිටියේය.

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් රටපුරා ඇති  ගොවිපලයන්හි භූමිය ද ගොවීන් වෙනුවෙන් ආදර්ශන වගා ව්‍යාපෘති ආරම්භ කිරීමට වෙන්කිරීම තුළින් ගෙවිපල සංවර්ධනය මෙන්ම නිලධාරී පුහුණුව හා  ගොවීන් පුහුණුව ඉතා සාර්ථකව සිදු කළ හැකි බවයි  අමාත්‍යවරයා සදහන් කළේ.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here