කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ බෝග පර්යේෂකයින් විසින් සොයා ගත් නව ජම්බෝල ප්‍රබේද දෙකක් ගොවි ජනතාව වෙත හදුන්වා දී තිබේ.

ඒ අනුව එච්.ආර්.පුමෙල්ලෝ 01 ලෙස ( HRPummello1 ) හා එච්.ආර්.පුමෙල්ලෝ 02 ලෙස ( HRPummello 2) හදුන්වා ඇති ජම්බෝල ප්‍රබේද 02 ක් හොරණ පළතුරු පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය විසින් සොයා ගෙන තිබේ.

මෙම ප්‍රබේදවල බද්ධ කිරීම මගින් පැළ නිෂ්පාදනය කර ගත හැකි අතර ගෙඩියක සාමාන්‍ය බර ග්රූම් 1900 ක් පමණ වේ.

පුමෙල්ලෝ 01 වර්ගයේ  ඵලාවරණය කහ පැහැයක් ගන්නා අතර මදය රෝස පැහැයට හුරු සුදු පැහැයක් ගනී.

පුමෙල්ලෝ 02 වර්ගයේ ඵලාවරණය කොළ පැහැයට හුරු කහ පැහැයක් ගන්නා අතර මදය රෝස පැහැයක් ගනී.

මෙම වර්ග දෙකේම පැළ සිටුවා වසර 03 කින් මල් හට ගැනීම සිදු වන අතර මල් පිපී මාස 04-05 ත් අතර ඵල හට ගනී.

සාමාන්‍යයෙන්  වසරේ පෙබරවාරි , මාර්තු ,අගෝස්තු යන මාසවල මල් හට ගනී.

මායි , ජූනි, ඔක්තෝබර්, නොවැම්බර් යන මාසවල ඵල හට ගන්නා බවයි කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ බෝග ප්‍රෙබ්ද නිදහස් කිරීමේ කමිටුව සදහන් කළේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here