කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ පවතින අගුණකොළපැලැස්ස මාෂ හා තෙල් බෝග පර්යේෂණ හා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය මගින් එම මධ්‍යස්ථාන පරිශ්‍රයේදී ක්ෂේත්‍ර දිනයක් පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කොට තිබේ.

කෘෂි තාක්ෂණයයි – අගුණකොළපැලැස්සයි පර්යේෂණ ක්ෂේත්‍ර දැක්ම 2017 ලෙස නම් කොට ඇති මෙම ක්ෂේත්‍ර දිනය 2017 දෙසැම්බර් මස 15 වන දින පැවැත්වේ.

කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ආචාර්ය රොහාන් විජේකෝන් මහතාගේ මගපෙන්වීම මත ක්ෂේත්‍ර දිනය ක්‍රියාවට නංවනු ලබන බව අගුණකොළපැලැස්ස මාෂ හා තෙල් බෝග පර්යේෂණ හා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ තිලක් මුණසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

ගරු කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හා ධීවර හා ජලජ සම්පත් හා මහවැලි රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු මහින්ද අමරවීර මැතිතුමාගේ සහභාගීත්වයෙන් ක්ෂේත්‍ර දිනය පැවැත්වේ.

එමෙන්ම කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශයේ නිලධාරීන් හා කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ආචාර්ය රොහාන් විජේකෝන් මහතා ඇතුලු නිලධාරිහූ රැසක්ද මේ සදහා සම්බන්ධ වේ.

මාෂ හා තෙල් බෝග පිළිබදව නව තාක්‍ෂණය ක‍්‍රමවේදයන් හදුන්වාදීම හා නව ප‍්‍රබේදයන් පිළිබදව ගොවීන් දැනුවත් කිරීම මෙහිදි සිදු කෙරෙන බව සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ තිලක් මුණසිංහ මහතා වැඩිදුරටත් සදහන් කළේය.

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here