මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාව තුල නිෂ්පාදනය කරන කෘෂි ආහාර බෝග වර්ග කීපයක්   අපනයනය සඳහා  යූරෝපීය වෙළඳපල තුල  ශාක ස්වස්ථතා නියෝග ඉදිරිපත්කර තිබේ.

මේ හේතුවෙන් යූරෝපීය වෙළඳපොළ සදහා අපනයනය කරනු ලබන එළවළු සහ පලතුරු  වර්ග   කීහිපයක්  සඳහා යම් ගැටුම්කාරි තත්වයක් පැන නැගී ඇති බව කටුනායක ජාතික ශාක නිරෝධායන සේවයේ අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය ඩබ්.ඒ ආර්.තුෂාර වික්‍රමාරච්චි මහතා සඳහන් කර සිටී.

මේ සම්බන්ධයෙන් යුරෝපිය සංගමය සමග ශාක නිරෝධායන සේවය  දිගින් දිගටම සාකච්ජා කරමින් පවතී.

ඉතා ඉක්මනින් මෙම ස්වස්ථතා නියෝග ඉවත් කර යලිත් එළවළු සහ පළතුරු යුරෝපීය වෙළදපොළ සඳහා අපනයනය කිරිමට කටයුතු සැළසුම් කිරීමට බලාපොරොත්තුවන බව තුෂාර වික්‍රමාරච්චි මහතා සඳහන් කරයි.

එළවළු සහ පළතුරු සඳහා මෙම සවස්ථතා නියෝග ඉදිරිපත් කර අපනයනයට බාධා පැමිණ වීමේ   හේතු සම්බන්ධයෙන් කරුණු විමසීමේ දී එතුමා සඳහන් කර සිටියේ ,

අමු අඹ වල පවතින අඹ ඇට ගුල්ලාගේ හානිය ,වැටකොළු සහ කරවිල බෝගයන් හි පැලමැක්කාගේ හානිය ,කරපිංචා වල පවතින සිට්‍රස් ග්‍රීනින් රෝග වාහකයාගේ හානිය හා සොලනේසි කුලයේ බෝග වල ගෙඩි විදින පණුවාගේ හානිය මේ සදහා බලපා ඇති බවයි.

ඉදිරියේ දී යුරෝපීය  වෙළඳපල සඳහා අපනයනය කිරීමේ දී  සහතික කරන ලද ක්ෂේත්‍ර වලින්  පමණක් එළවළු සහ පලතුරු ලබා ගැනීමට අපනයනකරුවන් ක්‍රියා කලයුතු බව  කටුනායක ජාතික ශාක නිරෝධායන සේවයේ අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය ඩබ්.ඒ ආර්.තුෂාර වික්‍රමරච්චි මහතා ප්‍රකාශ කර සිටී.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here