කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ගන්නෝරුව ආහාර පර්යේෂණ ඒකකය විසින් අවාරයේදී ද මෙරට තක්කාලි භාවිත කරමින් සෝස් නිපදවීම සදහා  විශේෂ ක්‍රමයක් සොයා ගෙන තිබේ.

එම ක්‍රමවේදය සදහා පසුගියදා පැවති කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ වාර්ෂික මහ සමුළුවේ දී  හොදම පර්යේෂණ පත්‍රිකාවට හිමි සම්මානය ද පිරිනැමිණි..

ආහාර පර්යේෂණ ඒකකයේ සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ පර්යේෂණ ඩී.එන්.හෙට්ටිආරච්චි මහත්මිය විසින් එම පර්යේෂණ පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කරනු ලැබීය.

එම ක්‍රමවේදයට අනුව  තක්කාලි විජලනයට ලක් කොට පවුඩර් ලෙස සකසා ගැනීමෙන් මාස 06 ක පමණ කාලයක් තබා ගත හැකි බව සොයා ගෙන තිබේ.

එමෙන්ම මෙම තක්කාලි පවුඩර් මාස හයක කාලයක් කිසිදු රසය වෙනස්වීමකින් තොරව සහ ගුණය අඩුවීමකින් තොරව කල් තබා ගත හැකි බව ද පර්යේෂණවලින් අනාවරණ වී  තිබේ.

මෙරට තක්කාලි වාරයේදී අස්වනු නෙලීමෙන් පසුව අලෙවි කිරීම නොහැකි වීමෙන් තක්කාලි අස්වැන්නෙන්  සියයට 54 ක් පමණ තක්කාලි අපතේ  යයි.

එම කාලයේදී තක්කාලි ගොවීන් හට ඉතා අවම මිලකට තම කත්තාලි වගාව වෙළදලපට නිකුත් කිරීමට සිදු වේ.

එමෙන්ම, අවාරයේදී තක්කාලි මෙරට තුළ සීමිත වීමෙන් තක්කාලි ආනයනය කිරීමට කර්මාන්තකරුවන් කටයුතු කරති.

එහෙත් මෙම නව පර්යේෂණයට අනුව තක්කාලි වාරයේදී පවුඩර් ලෙස කල් තබාගෙන අවාරයේදී එය ඉහළ තත්ත්වයේ තක්කාලි සොස් බවට පත් කර ගැනීමට හැකිය.

මේ වන විට මෙරට කර්මාන්තචකරුවන් තක්කාලි සෝස් නිපදවීම සදහා සංරක්ෂිත පල්පයක් ලෙස තක්කාලි පල්පය ආනයනය කරති.

මෙම ක්‍රමය මගින් විදේශ විනිමය අවම කර අප රටේම තක්කාලි යොදා ගනිමින් සෝස් නිපදවිය හැකි බව හෙට්ටිආරච්චි මහත්මිය සදහන් කළාය.

මෙම නව සොයා ගැනීම හේතුවෙන් තක්කාලි ගොවියා හට ද වාසි දායක තත්ත්වයක් නිර්මාණය වනු ඇත.

ඒ සදහා අවශ්‍ය තාක්ෂණික දැනුම මෙරට කර්මාන්තරුවන්ට ලබාදීමට දැනුම ගන්නෝරුව ආහාර පර්යේෂණ ඒකකය සූදානම්ව සිටී.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here