අදට(16) යෙදී ඇති ලෝක ආහාර දිනයට සමගාමීව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය හා කෘෂිකර්ම දෙපාර්තුමේන්තුව එක්ව සංවිධාන කරන වැඩසටහන මේ වන විට කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුරාධපුර ගොවිපල් යාන්ත්‍රික පුහුණු අභ්‍යාස මධ්‍යස්ථානයේදී පැවැත්වේ.

ඒ කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්  ආචාර්ය ඩබ්.එම්.ඩබ්.වීරකෝන් මහතා ඇතුළු රාජ්‍ය නිලධාරීන් රැසකගේ ප්‍රධනත්වයෙනි.

කෘෂි තාක්ෂණයෙන් සුරකිමු රට අහරින් යන තේමාව මුල් කර ගනිමින් වැඩසටහන සංවිධාන කර තිබේ.

ඒ අනුව නව කෘෂි තාක්ෂණය පිළිබද දේශන මාලාවක් සහ සම්ප්‍රදායික ආහාර හා කෘෂි යන්ත්‍රෝපකරණ ප්‍රදර්ශනයක් ගොවිපල් යාන්ත්‍රික අභ්‍යාස පුහුණු මධ්‍යස්ථාන පරිශ්‍රය තුළ පැවැත්වේ.

මේ සදහා ප්‍රදේශයේ ගොවි ජනතාව, පාසල් සිසුන් සහ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් රැසක් එක්ව සිටින බව එහි සිටින කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ව්‍යප්ති හා පුහුණු අංශයේ ප්‍රධාන කෘෂි විශේෂඥ නාමල් හෙට්ටිආරච්චි මහතා සදහන් කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here