නිවැරදි කෘෂිකාර්මික පිළිවෙත් අනුගමනය කර ඉහළ සාර්ථක අස්වැන්නක් ලබා ගත්තද වෙළදපලේ දී අපේක්ෂා කරන මිල නොලැබුණහොත් ලාභයක් ලබා ගැනීමට නොහැකි වීමෙන් ගොවි මහතුන් විශාල පිරිසක් අපහසුතාවට පත්වීම ඇතැම් අවස්ථාවල වාර්තා වනවා.

ඒ හේතුවෙන් වෙළදපලේ දී ඉහළ මිලක් ලැබෙන පරිදි කල් තියා වගා කරන බෝග වර්ග හා ප්‍රමාණය සැලසුම් කර ගත යුතුයි.

ඒ සදහා කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ සමාජ ආර්ථික හා සැලසුම් මධ්‍යස්ථානයේ බෝග පුරෝකථන ඒකකය විසින් ලබා දෙන බෝග පුරෝකථන තොරතුරු ආශ්‍රිතව වගාව සිදු කිරීමෙන් ඉහළ මිලක් ලබා ගැනීමට හැකියාව පවතී.

වර්තමාන වගා වපසරියට හා අනාගත ඉල්ලුමට අවධානය යොමු කරමින් මෙම ඒකකය විසින් බෝග පු‍රෝකතනයන් සිදු කරනු ලබයි.

දෙසැම්බර් මස 06 වන දින සිට 20 වන දින දක්වා කාලය තුළ වගා කිරිමට සුදුසු බෝග වර්ගයන් පිළිබඳව පූර්ව දැනුම් දීමක් මේ වන විට නිකුත් කර තිබේ.

ඒ අනුව පිපිඤ්ඤා හා පතෝල වගා කිරීමෙන් ගොවින් හට වෙළෙඳපොලේදී ඉතාමත් හොඳ මිලක් ලබා ගැනීමට හැකියාව පවතී.

මාළු මිරිස්, ලීක්ස්, මෑ කරල්, ගෝවා, වට්ටක්කා හා කරවිල යන බෝග වගා කිරීමෙන් වෙළෙඳපොලේදී හොඳ මිලක් ලබා ගත හැකිය.

බෝංචි හා බණ්ඩක්කා වගා කිරීමෙන් වෙළඳපොලේදී සාමාන්‍ය මිලක් ලැබෙන අතර කැරට් වගා කිරීමෙන් අඩු මිලක් වෙලඳපොලේදී හිමි වන බව බෝග පුරෝකතන ඒකකය ප්‍රකාශ කර සිටී.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here