පවතින වර්ෂාධික තත්ත්වයත් සමග රෝග පළිබෝධ ව්‍යප්ත වීම සම්බන්ධයෙන් අවධානයෙන් සිටින ලෙස නුවරඑළිය නියෝජ්‍ය කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය ගොවීන්ට උපදෙස් ලබා දෙයි.

විශේෂයෙන් කැරට්, ලීක්ස් සහ අර්තාපල් ගොවීන් මේ පිළිබදව අවධානයෙන් පසුවන ලෙසයි එම දිස්ත්‍රික් නියෝජ්‍ය කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂිකා එස්.එම්.කේ දිසානායක මහත්මිය කෘෂි රේඩියෝ ප්‍රවෘත්ති අංශයට කියා සිටියේ.

මේ වන විට නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ එළවළු වගා බිම් ජලයෙන් යටවීමෙන් සහ නාය යාම් තත්ත්වයන්ට මුහුණ දී ඇති බව ඒ මහත්මිය සදහන් කළාය.

මෙම තත්ත්වයන් හමුවේ තම වගාවන් ආරක්ෂා කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් කෘෂිකර්ම උපදේශකවරුන් හා තාක්ෂණ සහායක නිලධාරීන් හරහා දැනුවත් කිරීම් සිදු කරන බව දිසානායක මහත්මිය ප්‍රකාශ කළාය.

මීට අමතරව පාංශු සංරක්ෂණ වැඩසටහන් සහ පස් පරීක්ෂා කිරීමෙන් පසුව ගොවීන් වෙත පොහොර නිර්දේශ කිරීම ද සිදු කරන බව ඇය සදහන් කළාය.

එමෙන්ම නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ සියලු එළවළු බිම් ගැප් සහතිකයෙන් ආවරණය කිරීමේ වැඩසටහන් ද තව දුරටත් ක්‍රියාත්මක වන බව නුවරඑළිය නියෝජ්‍ය කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂවරිය වැඩි දුරටත් කියා සිටියාය

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here