පැළ සිටුවීමේ යන්ත්‍රය භාවිතයෙන් ගොයම් පැළ සිටුවීම සිදු කරන ආකාරය පිළිබදව ගොවීන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් ඊයේ (16) දිනයේදී කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ යට්ටෝගොඩ කෘෂිකර්ම උපදේශක කොට්ඨාශයේදී පැවැත්විණි.

අද දිනයේ (17) පරගම්මන කෘෂිකර්ම උපදේශක කොට්ඨාශයේ වල් නෙලන යන්ත්‍රය භාවිතයෙන් වල් නෙලීම පිළිබදව ගොවීන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක වේ.

2016 – 2018 ආහාර නිෂ්පාදන ජාතික වැඩසටහන යටතේ ක්‍රියාත්මක වන යන්ත්‍රෝපකරණ භාවිතය පිළිබදව ගොවීන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ මෙම වැඩසටහන් ක්‍රියාවට නංවනු ලබයි.

සබරගමු පලාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ මෙහෙයවීමෙන් මෙම වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක වන බව සබරගමු පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ කෑගල්ල සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂිකා චම්පිකා වෙලගෙදර මහත්මිය පැවසීය.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here