ඉදිරියේදී හදිසියේ වී බීජ හිගයක් ඇති වුවහොත් එය මග හරහා ගැනීම අරමුණු කර ගනිමින් හදිසි වී බීජ මිලදී ගැනීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව පියවර ගෙන තිබේ.

දෙපාර්තමේන්තුවේ ව්‍යප්ති හා පුහුණු අංශයේ වී වගා අංශයේ අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජේ.ආර්.සුදසිංහ මහතා පැවසුවේ ඉදිරියේදී දිවයිනේ ඇතැම් ප්‍රදේශවලට බිත්තර වී හිගයක් ඇති විය හැකි බවට නිරීක්ෂණය වී ඇති බවය.

ඒ අනුව වියලි කාළගුණ තත්ත්වය බලපා ඇති බස්නාහිර ,වයඹ,උතුරු මැද,ඌව,උතුර හා සබරගමුව යන පළාත්වල ඇතැම් ප්‍රදේශවල බිත්තර වී හිගයක් ඇති වීමට ඉඩ තඩ ඇති බව අනාවරණ වී තිබේ.

කෙසේ වෙතත් අන්තර් පළාත් හා මහවැලි කලාපවලින් කිසිදු වී බීජ හිගයක් වාර්තා නොවන අතර අනෙක් ප්‍රදේශවලටත් බෙදා හැරීමට එම ප්‍රදේශවල බිත්තර වී ඇති බව සුදසිංහ මහතා කියා සිටියේය.

එබැවින් මෙම ප්‍රදේශවල ගොවීන්ගෙන් බිත්තර වී ලබාගෙන බිත්තර වී හිගයක් ඇති විය හැකි යැයි විශ්වාස කෙරෙන ප්‍රදේශවල ගොවීන්ට ඒවා බෙදා හැරීම කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ අරමුණ වේ.

කිසියම් ගොවි මහතෙකු හට වගා කිරීම සදහා බිත්තර වී හිගයක් ඇති උවහොත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ව්‍යප්ති හා පුහුණු අංශයේ වී වගා අංශයෙන් තමාට අවශ්‍ය බිත්තර වී ලබා ගත හැකි ක්‍රමවේදය පිළිබද තොරතුරු දැන ගත හැකි බව අතිරේක අධ්‍යක්ෂවරයා වැඩිදුරටත් සදහන් කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here