මී මැසි පාලනය සිදු කරන ව්‍යවසායකයින් වැඩි දියුණු කිරීමේ අරමුණින් බිදුණුවැව, බණ්ඩාරවෙල මී මැසි සංවර්ධන ඒකකය විසින් විශේෂ ව්‍යාපෘතියක් දියත් කර තිබේ.

ඒ අනුව දිවයිනේ දිස්ත්‍රික්ක 25 න් තෝරාගත් ව්‍යවසායකයින් 25 දෙනෙකු සදහා මී මැසි පෙට්ටි ලබාදීම සිදු කෙරේ.

මෙම ව්‍යාපෘතියේ දී තෝරා ගන්නා ව්‍යවසායකයින්ගෙන් එක් අයෙකුට මී මැසි පෙට්ටි 40 ක් ලබා දෙන අතර ඒ සදහා යන වියදමින් අඩක් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව විසින් දරනු ලැබේ.

මේ වන විට අදාළ ව්‍යාපෘතිය සදහා ව්‍යවසායිකයින් තේරීමේ කටයුතු අවසන් කර ඇති අතර, මී මැසි පෙට්ටි බෙදා හැරීමේ කටයුතු සිදු කිරීමට අපේක්ෂිත බව බිදුණුවැව මී මැසි සංවර්ධන ඒකකයේ සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ  ජී ජී ආර් විමුක්ති මහතා සදහන් කළේය.

මේ අතර කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය විසින් ක්‍රියාත්මක කරන වැව් දහසයි ගම් දහසයි ව්‍යාපෘතිය යටතේ වැව් ආශ්‍රිත ගම්මානවල මී මැසි පාලනය ව්‍යාප්ත කිරීම සදහා අවශ්‍ය සැලසුම් සකස් කිරීමට ද මී මැසි සංවර්ධන ඒකකය පියවර ගෙන ඇත.

ඒ සදහා ඉදිරි උපදෙස් ලැබුණු වහාම අදාළ කටයුතු ආරම්භ කරන බව සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ  ජී ජී ආර් විමුක්ති මහතා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here