රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය තුළ බටු කරවිල වගාව ව්‍යප්ත කිරීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාවට නැංවේ.

සෞඛ්‍යාරක්ෂිත බවින් ඉතා ඉහළ අගයක් ගන්නා මෙම එළවලු සදහා වෙළදපලේද ඉහළ ඉල්ලුමක් පවතින බව රත්නපුර දිස්ත්‍රික් එළවළු හා අල වගාව පිළිබද විෂය භාර නිලධාරී නලින් සංජීව රණතුංග මහතා සදහන් කළේය.

රත්නපුර තිඹුල්කැටිය කෘෂිකර්ම උපදේශක කොට්ඨාසයේ මෙ වන විට ඉතා සාර්ථක ලෙස මෙම බටු කරවිල වගාව සිදු කෙරේ.

මෙම වගාව සිදු කරන ගොවින් හට මේ වසරේදී බටු කරවිල පැළ 1000 ක් පමණ නොමිලේ ලබා දීමට නියමිතව ඇත.

මෙම වගාව පිළිබදව ක්ෂේත්‍ර දිනයක් ද පසුගිය දා තිඹුල්කැටිය කෘෂිකර්ම උපදේශක කොට්ඨාසය මුල් කර ගනිමින් පැවත් බව නලින් සංජීව රණතුංග මහතා වැඩිදුරටත් සදහන් කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here