පාංශු සංරක්ෂණය පිළිබදව අධ්‍යයන කටයුතු සිදු කරන රජරට විශ්ව විද්‍යාලයේ සිසුන් සම්බන්ධ කර ගිනිමින් පුහුණු වැඩසටහනක් ස්වභාවික සම්පත් කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ පුහුණු අංශය විසින් සංවිධාන කර තිබේ.

මේ සදහා එම විශ්ව විද්‍යාලයේ සිසුන් 150 දෙනෙකු සහභාගී වීමට නියමිත බව එහි පුහුණු අංශයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ එන්.ඩී.ජී හෙට්ටිආරච්චි මහතා සදහන් කළේය.

ගන්නෝරුව කෘෂි තාක්ෂණ උද්‍යානයේ ස්වභාවිත සම්පත් කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය විසින් සකසා ඇති පාංශු සංරක්ෂණ ආදර්ශනය අසලදී අද දිනයේ  මෙම පුහුණු වැඩසටහන පැවැත්වේ.

වාර්ෂිකව පැවැත්වෙන මෙම පුහුණු වැඩමුළුව සදහා කෘෂිකර්ම උපදේශකවරුන් හා පාංශු සංරක්ෂණ නිලධාරීන් ඇතුළු පිරිසක් එක්වන බව නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ එන්.ඩී.ජී හෙට්ටිආරච්චි මහතා වැඩිදුරටත් සදහන් කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here