මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ පාසල් දරුවන්ට පාංශු සංරක්ෂණය පිළිබද දැනුම ලබාදීම සදහා නිරන්තරයෙන් කටයුතු කරන බව ස්වභාවික සම්පත් කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

ඒ අනුව, මහනුවර ප්‍රදේශයේ පාසල් දෙකක පැවැත්වෙන විද්‍යා හා තාක්ෂණික ප්‍රදර්ශන සදහා ප්‍රදර්ශන කුටි ඉදිරිපත් කිරීමට එම මධ්‍යස්ථානය කටයුතු කර තිබේ.

මෙම මස 30 හා 31 යන දෙදින තුල වත්තේගම මදීනා විද්‍යාල පරිශ්‍රය තුළ පැවැත්වෙන වත්තේගම කළාපීය විද්‍යා හා තාක්ෂණික ප්‍රදර්ශනය සදහා පාංශු සංරක්ෂණය පිළිබද ප්‍රදර්ශන කුටියක් ඉදිරිපත් ‍කිරීමට අපේක්ෂිත වේ.

ස්වභාවික සම්පත් කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පැවසුවේ ලබන මස 1, 2 හා 3 යන දිනවල මහනුවර පුෂ්පදාන බාලිකා විද්‍යාලයේ 75 වන සංවත්සර සැමරුම වෙනුවෙන් පැවැත්වෙන  ප්‍රදර්ශනය සදහාද ප්‍රදර්ශන කුටියක් ඉදිරිපත් කරන බවය.

පංශු සංරක්ෂණය ,ජල කලමනාකරණය හා පංශු සංරක්ෂණය සදහා උපයෝගී කරගනු ලබන උපකරණයන් පිළිබදව පාසල් දරුවන් දැනුවත් කිරීම මෙම ප්‍රදර්ශන කුටි හරහා සිදුකෙරේ.

අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ හා උසස් පෙළ කෘෂිකර්ම විෂය හදාරනු ලබන සිසු සිසුවියන් හට මෙය තම අධ්‍යාපනික දැනුම වර්ධනය කර ගැනීම සදහා විශේෂ අවස්ථාවක් වනු ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here