ශ්‍රී ලංකා රජය සහ කොරියානු රජයේ අවබෝධතා ගිවිසුමක් අනුව ක්‍රියාත්මක කෝපියා ව්‍යාපෘතිය යටතේ මෙරට තුළ ලොකු ලූනු බීජ නිපදවීමේ ගම්මාන වැඩසටහනේ තවත් එක් ආදර්ශ ගම්මානයක් පසුගිය දා පිහිටුවනු ලැබිණි.

ඒ මහවැලි එච් කලාපයේ බුල්නෑව ප්‍රදේශයේදීය.

මෙම ප්‍රදේශයේ ගොවි මහතුන් 80 දෙනෙකු සම්බන්ධ කර ගනිමින් මෙම ලොකු ලූනු බීජ ආදර්ශ ගම්මානය පිහිටුවා තිබේ.

මෙහිදී බීජ වගා කිරීම සදහා අවශ්‍ය ආරක්ෂිත ගෘහ නොමිලේ ගොවීන්ට ලබා දුන් බව කෝපියා ව්‍යාපෘතිය යටතේ මෙම ගම්මාන පිළිබදව ක්‍රියාකාරීව දායක වන ක්ෂේත්‍ර බෝග පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනයේ ලොකු ලූනු පිළිබද සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ බී.අයි.හෙට්ටිආරච්චි මහතා පැවසුවේය.

මෙම ප්‍රදේශයේ හෙක්ටයාර 02 ක පමණ ලොකු ලූනු බීජ ගම්මානය ක්‍රියාත්මක වේ.

මීට පෙර මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ අනුරාධපුර ගලෙන් බිදුණු වැව, හම්බන්තොට හා මන්නාරම යන ප්‍රදේශවල ආදර්ශ ලොකු ලූනු ගම්මාන පිහිටුවිණි.

මෙරට ලොකු ලූනු නිෂ්පාදනය සදහා අවශ්‍ය බීජ මෙරටදීම නිපදවීම අරමුණු කර ගනිමින් මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here