කිසිදු අවස්ථාවක් තම කුඹුරු ඉඩම පුරන් වීමට ඉඩ නොතබන ලෙස බතලගොඩ වී පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය වී ගොවීන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.

හැකි සෑම අවස්ථාවකදීම වී ගොවිතැන් කටයුතු සිදු කර අස්වැන්න ලබා ගන්නා ලෙස ගොවීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින බව එම ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂිකා ආචාර්ය අමිතා බෙන්තොට මහත්මිය පැවසුවාය.

වගා කටයුතු සදහා ජලය ඇති අවස්ථාවලදීත් ඇතැම් ගොවීන් වී ගොවිතැනේ නොයෙදෙන බව පෙනී ගොස් ඇති බව ඇය සදහන් කළාය.

රට වී ගොවිතැනින් සරු සාර කිරීමට නම් ගොවි මහත්ම මහත්මීන්ගේ කැපවීම අත්‍යවශ්‍ය බව ඇය පෙන්වා දුන්නාය.

වගා කටයුතුවලදී ඇතිවන ගැටලු නිරාකරණයට හා වගාවට අවශ්‍ය තාක්ෂණය ගොවීන් වෙත ලබා දීම සදහා කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව නිරන්තර‍යෙන් කැපවී සිටින බව ද අමිතා බෙන්තොට මහත්මිය සදහන් කළාය.

කිසියම් ගොවි මහතකුට කෘෂිකර්මාන්තය හෝ වී ගොවිතැන සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවක් ඇත්නම් අදාළ ක්ෂේත්‍රයේ සිටින කෘෂිකර්ම උපදේශක වෙත ඒ බව දැනුම් දිය හැකි බව ද ඒ මහත්මිය වැඩිදුරටත් සදහන් කළාය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here