කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ස්වභාවික සම්පත් කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය විසින් මහවැලි අදිකාරියේ ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන් සදහා පුහුනු වැඩසටහනක් සංවිධාන කර තිබේ.
එම පුහුණු වැඩසටහන අගොස්තු 03 හා 04 යන දෙදින ගන්නෝරුව සේවා සංස්කරණ අභ්‍යාස ආයතනයේදී පැවැත්වෙන බව එම මධ්‍යස්ථානයේ පුහුණු අංශයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ නාමල් හෙට්ටිආරච්චි මහතා පැවසීය.
තිරසාර ඉඩම් කළමනාකරණ ක්‍රමවේද සහ වගාවන් සදහා ඉඩම් සැලසුම්කරණය ඇතුලු පාංශු සංරක්ෂණ ක්‍රමවේද පිළිබදව න්‍යායාත්මක හා ප්‍රායෝගික ලෙස මෙහිදී කරුණු සාකච්ඡා කිරීමට නියමිත වේ.
පාංශු සංරක්ෂණ ක්‍රම අනුගමනය කරමින් වගා කටයුතු සිදු කිරීම පිළිබදව මහවැලි කලාපවල ගොවීන් දැනුවත් කිරීම සදහා මෙම පුහුණු වැඩමුළුව මහවැලි ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන් හට වැදගත්වනු ඇති බව නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂවරයා වැඩිදුරටත් සදහන් කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here