බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ වගා කටයුතුවල නිරත ගොවීන් පාංශු  සංරක්ෂණ පනත සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් අද (07) පැවැත්වේ.

ඒ දියලුම ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථා‍නයේදීය.

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ස්වභාවික සම්පත් කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ පුහුණු අංශයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ නාමල් හෙට්ටිආරච්චි මහතා ඇතුළු කණ්ඩායමකගේ මූලිකත්වයෙන් මෙම වැඩසටහන පැවැත්වේ.

අද දිනයේදී මෙම ප්‍රදේශයේ ගොවීන් 20 දෙනෙකු වැඩසටහන සදහා එක්වන බව ස්වභාවික සම්පත් කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ පුහුණු අංශයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ නාමල් හෙට්ටිආරච්චි මහතා සදහන් කළේය.

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ඉඩම් සංවර්ධන වැඩසටහනට සමගාමීව මෙම දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළුව සංවිධාන කර තිබේ.

වැඩසටහනේදී පාංශු සංරක්ෂණ පනතට අනුව වගා කටයුතු කිරීමේ වැදගත්කම, ඵලදායීතාව ඉහළ නැංවෙන ආකාරයට ඉඩම් සංවර්ධනය සිදු කරන ආකාරය පිළිබදව ගොවීන් දැනුවත් කෙරේ.

එමෙන්ම මෙම වැඩසටහනට සම්බන්ධ වන ගොවීන් ක්ෂේත්‍රයට කැදවාගෙන ගොස් පාංශු සංරක්ෂණ ක්‍රමවේදයන් පිළිබදව ප්‍රායෝගික දැනුම ද ඔවුන්ට ලබාදීමට අපේක්ෂා කරන බව නාමල් හෙට්ටිආරච්චි මහතා සදහන් කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here