ඩ්‍රැගන් පෘට් පළතුර වගා කිරීමේදී මාංශලය රතු පැහැයෙන් ඇති ප්‍රබේදයට වඩා සුදු පැහැයෙන් යුතු ප්‍රබේදය වගා කිරීමට ගොවීන් අවධානය යොමු කළ යුතු බව කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ඩ්‍රැගන් පෘට් පිළිබද බෝග නායක සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ කේ.ජී.එස්.සෙනෙවිරත්න මහතා පැවසීය.

ඒ මහතා පැවසුවේ රතු පැහැති මාංශලය ඇති ඩ්‍රැගන් පෘට් ප්‍රබේදය සදහා දිලීර රෝග තත්ත්ව වැළදීමට වැඩි ඉඩකඩක් පවතින බවය.

පසුගිය කාලය තුළ මෙරට ඩ්‍රැගන් පෘට් ගොවීන් මේ හේතුවෙන් ගැටලු රැසකට මුහුණ දුන් බව ද ඒ මහතා කියා සිටියේය.

සුදු පැහැති මාංශලය ඇති ප්‍රබේදය බොහෝ විට දිලීර රෝග තත්ත්වයන්ට මුහුණ දීමට හැකියාව ඇති අතර. සීතල හා මීදුම නොමැති ඕනෑම ප්‍රදේශයක වගා කළ හැකි වේ.

මේ පිළිබද වගා ගැටලු ඇති ගොවීන්ට අවශ්‍ය උපදෙස් හා තාක්ෂණික දායකත්වය 081-2388387- දුරකතන අංකයෙන් ඩ්‍රැගන් පෘට් බෝග නායක කේ.ජී.එස්.   සෙනෙවිරත්න මහතා සම්බන්ධ කර ගැනීමෙන් ඔබට ලබා ගත හැකි වේ.

මේ පිළිබදව කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මුද්‍රණය කර ඇති ප්‍රකාශනයන්ද වැඩිදුර තොරතුරු ලබා ගත හැකි බව ඒ මහතා සදහන් කළේය.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here