ග්‍රාම නිළධාරී වසම් මට්ටමින් පස් පරික්ෂා කර පොහොර නිර්දේශ ලබා දීමේ ව්‍යාපෘතියක් දියත් කොට තිබේ.

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශයේ ව්‍යාපෘතියක් යටතේ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ උද්‍යාන බෝග පර්යේෂණ හා ආයතනයේ සම්බන්ධීකරණයෙන් මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාවට නංවනු ලබයි.

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් පාංශු පරික්ෂා කිරීමේ රසායනාගාර 12ක් පවතින අතර එහි නිලධාරීන්ගේ සම්පත්දායකත්වයද මේ සදහා ලබා දෙනු ලැබේ.

ඒ අනුව පාංශු පරික්ෂා කිරීමේ රසායනාගාර 20ක් එක් දිස්ත්‍රික්කයකට එක් රසායනාගාරයක් බැගින් ස්ථාපිත කිරීමට අපේක්ෂිතය.

වී වගාව සදහා කුඹුරු ඉඩම් වලට එක් ග්‍රාම නිළධාරී වසමකට එක් පොහොර නිර්දේශයක් බැගින් මෙහිදී ලබා දෙන බව උද්‍යාන බෝග පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනයේ සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂිකා රේණුකා සිල්වා මහත්මිය සදහන් කළාය.

පොහොර කාර්යක්ෂමව හා නිවරැදිව භාවිතා කරන අයුරු පිළිබදව ගොවින් දැනුවත් කිරීම හා ඒ සදහා ඔවුන් පෙළඹවීම මෙම ව්‍යාපෘතියේ මුලික පරමාර්ථයන් වේ.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here