කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය ඇතුළු රාජ්‍ය ආයතන රැසක් එක්ව ක්‍රියාත්මක කරන ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන සංග්‍රාම සතියේ හයවන දිනය අදයි.

දේශයේ  ආහාර නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීම හා වගා නොකරන ඉඩම් වගා කිරීම අරමුණු කර ගනිමින් පසුගිය 06 වනදා ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන සංග්‍රාම සතිය ආරම්භ විණි.

එය ලබන 12 වනදා දක්වා ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතය.

හයවන දිනය වන අද දිනය රාජ්‍ය සේවක දිනය ලෙස නම් කර තිබේ.

ඒ අනුව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය යටතේ පවතින ඉඩකඩ සහිත සියළුම ආයතන පරිශ්‍රයකම ගෙවත්තක් ආරම්භ කිරීම අද දිනයේදී සිදු කෙරේ.

සෑම රාජ්‍ය සේවයකයෙකුටම තම ගෙව්තතේ පළතුරු පැළයක් සිටුවීමට උපදෙස් ලබා දී තිබේ.

වගාකළ හැකි සෑම රජයේ ඉඩමක්ම වගා කිරීම සදහා අද දිනයේදී පියවර ගැනේ.

යහපත් පරිභෝජන රටා හා ආහාර නාස්තිය සම්බන්ධයෙන් සෑම රාජ්‍ය සේවකයෙක්ම දැනුවත් කිරීම සිදු කෙරේ.

එමෙන්ම අනවසර ගොඩ කිරීම් සම්බන්ධයෙන් නිරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කොට ඒ සදහා නීතිමය පියවර ගැනීම, දැනට විසදී නොමැති ගොවි ගැටලුවලට විසදුම් ලබා දීම රාජ්‍ය සේවක දිනයේදී සිදු කෙරේ.

එමෙන්ම පොහොර සහනාධාර ලබන ගොවි ජනතාව පිළිබද දත්ත නිවැරදිව දත්ත පද්ධතියට ඇතුළත් කිරීමද අද දිනයේදී සෑම ගොවිජන සේවා දෙපාර්තමේන්තු කාර්යාලයකම හා ජාතික පොහොර ලේකම් කාර්යාලයේදී සිදු කිරීමට නියමිතය.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here